EUs utenrikssjef krever at journalister løslates i Venezuela