I tillegg til utvikling og reparasjon av ødelagt infrastruktur skal noe av midlene også gå til gjenoppbygging av boliger og andre økonomiske prosjekter, sier Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

– Det vil bringe Ukraina nærmere EU, legger han til.