Zuckerberg mistet en firedel av formuen etter Metas børssmell