Krevende regjeringsforhandlinger i vente i Tyskland

foto