- Har funnet forbindelse mellom de to London-angrepene