Macron avfeide spørsmål om menneskerettigheter under Sisis besøk