Den midlertidige ledelsen av nye Trøndelag vedtok i forrige uke å støtte en utredning som skal avdekke fordeler og ulemper med å få deler av Nordmøre inn i Trøndelag.

- Jeg mener dette er et uvennlig vedtak overfor Møre og Romsdal. Dette er trøndelagssjåvinisme, sa SVs Torgeir Strøm fra talerstolen da saken ble banken igjennom torsdag.

Rakel Skårslette Trondal (SV) utdyper SVs syn i denne saken:

- Nå har vi startet sammenslåingen av Trøndelag, og vi må konsentrere oss om det. Vi må se at vi klarer å levere gode tjenester i den allerede store regionen Trøndelag, før vi vet om vi bør utvide oss enda mer, sier Trondal.

- Jeg håper utredningen som nå kommer, er balansert. Man må ikke bare fokusere på positive sider med å få Nordmøre inn. Vi må også blant annet se på hva som blir igjen i Møre og Romsdal, og det er ikke så mye dersom hele Nordmøre går til Trøndelag, sier SV-politikeren.

foto
Rakel Skårslette Trondal (SV) Foto: ole martin wold

Vil nordover

Bakgrunnen for saken er at seks av de ti kommunene på Nordmøre har uttrykt et ønske om å gå inn i Trøndelag. Dette kom frem i en høringsrunde før fylkestingsbehandlingen i Møre og Romsdal. Kristiansund, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal ønsker en utredning. Halsa har allerede «giftet seg inn» i Trøndelag gjennom sammenslåing med Hemne, mens Rindal har inngått en klar forlovelse i form av at de søker Stortinget om å få bytte fylke.

- Når det gjelder Rindal er det helt greit, det er en prosess som er gått over mange år. De hører hjemme i Trøndelag, slår Trondal fast.

Også Sp ønsket altså å vente med en utredning. Gunn Iversen Stokke (Sp) fremmet utsettelsesforslaget sammen med SV.

- Vi ville vente til Stortinget har behandlet saken. Det er ingen god idé å sette inn ressurser på en slik utredning nå, sier Iversen Stokke.

Hun er åpen for at deler av Nordmøre inngår i Trøndelag, men sier:

- Personlig tror jeg ikke man ender opp med å inkludere alle, og det tror jeg kommunene selv finner ut av. Jeg tror de ønsker en utredning for å lande debatten litt. Det er sterke krefter som vil til Trøndelag, og sterke krefter som vil bli i Møre, sier Iversen Stokke.

Hun tapte imidlertid med 19 mot 59 stemmer. Sp og SVs forslag fikk støtte bare fra Rødt og Pensjonistpartiet.

Støtter en utredning

Arnfinn Brechan (Ap) forsvarte utredningen fra talerstolen:

- Kjernepunktene i SVs politikk er å ha bredest mulig forståelse her i verden. De er et åpent og inkluderende parti. Det synes jeg partiet skal fortsette med. Er det slik at voksne, forstandige mennesker på Nordmøre ikke vet sitt eget beste? spurte Brechan under behandlingen av saken.

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) tok ordet:

- Vi Ap er veldig for konsekvensutredning, også når det gjelder vårt forhold til Nordmøre. Og det er vel heller ikke snakk om noe varig vern i denne sammenheng, sa Sandvik.

foto
Mats Ramo FrP Foto: Christine Schefte

Mats Ramo (Frp) ønsket utredningen velkommen:

- Språklig og kulturelt er det mange på Nordmøre som føler seg som trøndere. Hvis de ønsker å være en del av Trøndelag, skal de selvsagt få lov til det. Med SVs utsendte mann Torgeir Strøm har vi fått fylkestingets egen Donald Trump. Strøm vil konstruere en diger mur mot Møre. Det eneste som mangler, er at han vil la Kristiansund kommune ta regninga, sa Ramo fra talerstolen.