Abortmotstandere marsjerte i Verona etter samling for kristnes rettigheter