Fra midnatt innførte Regjeringen et forbud mot import av produkter som kan føre med seg smitte fra Frankrike. Nå har myndighetene stengt for import fra alle EU og EFTA-land i 14 dager. Dette skal være tilstrekkelig lang periode for å få en oversikt over hvordan viruset sprer seg i Europa.

Ifølge Landbruksminister Bjarne Håkon Hansen kan dette vedtaket få konsekvenser for handelen med EU - som ikke mener det er faglig begrunnet å stenge grensene. Hansens rådgivere og eksperter en uenige og mener det er riktig vedtak.Danmark har innført en slik stengning allerede. I tillegg har både USA og Australia sperret for import av kjøtt fra EU-landene.

Jobbet hele nattaEkspertisen fra Veterinærinstituttet og Statens Dyrehelsetilsyn jobbet i hele natt for å få oversikt over situasjonen i hele Europa.

Regjeringen forbyr nå import av all mat fra EU: kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter. Det blir også forbudt å importere levende klovdyr.

Strenge grensekontrollerGrensekontrollen blir nå forsterket kraftig. Grenseoverganger, flyplasser, ferjer og havner vil bli strengt overvåket. 375 000 reisende hver uke kommer inn til Norge, noe som gjør det til en umulig oppgave å kontrollere alle sammen. Dette pålegger de reisende et ansvar og vil stoppe betydelige deler av svenskehandelen.

Importforbudet fra EU kan også føre til at nordmenn begynner å hamstre, noe som igjen vil føre til tomme butikkhyller ganske raskt. Lagrene med norsk kjøtt er små. Det er allerede underproduksjon av svine- og storfekjøtt i Norge, og det er et generelt transportforbud av dyr.

TORE RØSVOLL / HARRY B.A. STRAND