Blokaden på grensebru mellom Canada og USA er fjernet