Norge støtter opprettelse av observatørstyrke i Colombia