Lufthansa har tilbakebetalt krisestøtte før fristen