Flommen strekker seg over en stor del av distriktet Abyei sentralt i landet, ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) onsdag.

Den nordlige delen av landet, hvor regntiden vil fortsette ut oktober, er spesielt hardt rammet.

Flommen har tatt livet av husdyr og ødelagt avlinger, vasket bort veier og broer og lagt hjem, skoler og helseinstitusjoner øde, uttalte kontoret.

Vannmassene innebærer også en stor helsefare siden brønner og andre vannkilder risikerer å bli forurenset, og dermed åpner for utbrudd av vannbårne sykdommer.

Eksperter sier at effekten av klimaendringer kan ses spesielt i de dramatiske endringene i Afrika.

Folk i Etiopia, Somalia, deler av Kenya og Madagaskar lider under årelange tørkeperioder. Og flom rammer ikke bare Sør-Sudan, men også Nigeria, Burundi og Kongo.