Tysklands statsminister vil bruke alle virkemidler mot koronapandemien