Forsvarer: Spionsaken mot Frode Berg for retten i april