Russland og USA trapper opp samarbeidet i kampen mot terrorister i Syria