Britiske forskere frykter mange uregistrerte omikrontilfeller