– Syria har ødelagt produksjonsutstyr for kjemivåpen