Satsingen skal blant annet gjøres i byutviklingsområder som Nordhavn og Sydhavn.

Ifølge avtalen skal andelen allmenne boliger økes til 40 prosent i visse områder fram mot 2031. Allmenne boliger er utleieboliger som eies av boligorganisasjoner, og der ingen skal tjene på husleien. Boligene blir bygd med offentlig støtte.

– Vi vil gjøre det mer overkommelig for dem med en alminnelig inntekt å ha råd til å bo i København, sier boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Nordhavn er et område med relativt høye boligpriser, og ifølge ministeren er målet å få en mer blandet beboersammensetning enn området har i dag.

Det skal sikre en bedre «sammenhengskraft» i København – det vil si sterkere fellesskapsfølelse og tillit på tvers av ulike samfunnsgrupper.

I fjor satte regjeringen av 10 milliarder danske kroner – cirka 14 milliarder norske – til det den har kalt Fondet for blandede byer.

Danmark har også gjort seg bemerket ved å innføre såkalte gettokriterier, som setter tak på hvor stor andel mennesker med minoritetsbakgrunn som kan bo i en og samme bydel.