LRA-opprørere har drept og drevet tusenvis på flukt