Sjefen for Natos militære styrker i Europa, den amerikanske generalen Christopher Cavoli, uttrykte torsdag tiltro til at ukrainske styrker vil klare å forsvarte frontlinjen.

Russland åpnet et nytt frontavsnitt i forrige uke, da små mobile enheter tok seg fordi de ukrainske forsvarsstillingene i Kharkiv-regionen. Dette tvang Ukraina til å sende stryker fra andre avsnitt i all hast.

– Russerne har ikke det tilstrekkelig antallet soldater til å gjøre et strategisk gjennombrudd. Og mer rett på sak: de har verken kunnskapen eller kapasiteten til å operere på en skala som er nødvendig for å gjøre et slikt gjennombrudd, sa general Cavoli etter et møte blant forsvarssjefene i Natos 32 medlemsland.

– Men de har evnen til å gjøre avgrensede framstøt, og de har gjort litt av det. De har også blitt påført en del tap i slike operasjoner, la han til.