Opprørere har sprengt moské fra 1500-tallet i Jemen