Kinas partileder også sjef for sikkerhetskommisjon