Danmark åpner klinikk for barn med korona-senskader