180.000 har registrert seg som Labour-støttespillere