Sturgeon vil be om fullmakt til skotsk folkeavstemning