Her utdyper politikerne sine svar:

Arbeiderpartiet: Trond Giske

Høyre: Linda Hofstad Helleland

Fremskrittspartiet: Espen Teigen og Sivert Bjørnstad

Senterpartiet: Marit Arnstad

Kristelig Folkeparti: Geirmund Lykke

Venstre: Jon Gunnes

Sosialistisk Venstreparti: Lars Haltbrekken

Miljøpartiet de Grønne: Gjertrud Berg

Rødt: Ragna Vorkinnslien