Abortklinikkene hadde allerede begynt å ta imot pasienter igjen da domstolen sent fredag gjorde sitt vedtak.

Vedtakene, der abortklinikker avviser pasienter, gir dem nye timer for konsultasjon og så må kansellere igjen – alt i løpet av mindre enn en uke – illustrerer kaoset og forvirringen i USA siden høyesterett opphevet Roe vs. Wade. Kjennelsen hadde i 50 år gitt amerikanske kvinner rett til abort.

Kjennelsen i den lavere domstolen i Houston sikret at abortklinikker kunne fortsette med aborttjenester opp til seks uker inn i svangerskapet, i tråd med en tidligere lov i staten. Men statens justisminister Ken Paxton ba den øverste domstolen i Texas oppheve vedtaket og fikk medhold.

Kaos og forvirring

Siden høyesterettskjennelsen om abort 24. juni har abortklinikker og pasienter strevd med å få grep om den kaotiske utviklingen rundt om i USA.

Noen stater gjorde lover som allerede satt på vent, gyldig fra første dag. Andre måtte søke domstoler om lov. Når støvet har lagt seg, ventes det at minst 20 delstater innfører forbud. Forbuden er med eller uten enkelte unntak, blant annet for incest, voldtekt og om morens liv er i fare.

I Florida trådte en lov som forbyr abort etter uke 15, i kraft fredag. Dagen før sa en dommer at denne loven var brudd på statens grunnlov, og han gjorde klart at han neste uke igjen vil blokkere den.

Bedre tilgang enn nabostatene

Loven får betydning i USAs sørstater, siden den likevel gir bedre tilgang til abort enn nabostatene.

I Kentucky er retten til abort gått tapt og blitt gjenvunnet i løpet av få dager. 24. juni ble en lov som lå på vent, iverksatt. Men torsdag ble den stoppet av en domstol, slik at statens to abortklinikker inntil videre kan holde dørene åpne.

Det juridiske kaoset ventes å vedvare framover, med kjennelser som på en dags varsel kan oppheve eller blokkere vedtak. Samtidig må delstater der abort er lov forberede seg på en flom av abortsøkende kvinner fra andre delstater.

Risikerer tiltale

Selv når kvinner reiser til andre stater for å ta abort, kan de risikere å bli stilt for retten i hjemstaten der abort er forbudt.

Planned Parenthood i Montana sluttet derfor denne uka å sende abortpiller til pasienter i delstater med forbud. Det for å redusere risikoen for at pasienter, helsepersonell og andre kan bli straffeforfulgt i et stadig skiftende juridisk og politisk landskap.

Den samme organisasjonen i Minnesota, Iowa og Nebraska sier at pasienter som får abortpiller, må ta dem i stater som tillater abort, siden loven er så uklar.

Fredag ble en lov innført i South Dakota som åpner for å tiltale enhver som skriver ut resept for abortpiller uten lisens fra delstatens egne myndigheter.

Hjelp til transport kan straffes

I Alabama undersøker justismyndighetene om folk eller grupper kan stilles for retten for å finansiere og transportere kvinner til andre stater for å ta abort.

På grunn av den juridiske usikkerheten har Yellowhammer Fund, en gruppe i Alabama som hjelper fattige kvinner med abort og reisekostnader, innstilt virksomheten i to uker.

Tilgang til abortpiller er blitt et viktig kampområde i slaget om retten til abort.

Biden-administrasjonen sier den skal gjøre det klart at stater ikke kan forby medikamenter som er godkjent av de føderale helsemyndighetene FDA. Fredag sa president Biden at kvinner som reiser mellom stater for å ta abort, skal beskyttes.

– Hvis en kvinne bor i en stat som forbyr eller begrenser abort, hindrer ikke høyesteretts kjennelse henne i å reise fra sin hjemstat til en stat som tillater abort, sa presidenten ifølge CNN.

Fra Texas til Florida

Laura Goodhue i Floridas Planned Parenthood sier at deres klinikker har fått inn pasienter som har kjørt nonstop fra så langt borte som Texas for å ta abort. Kvinner som er forbi uke 15, får beskjed om å ta kontakt igjen om 15-ukersbegrensningen oppheves.

Likevel er det bekymring for at en opphevelse bare blir midlertidig.

– Det er fryktelig for pasientene. Vi er virkelig nervøse for hva som kan skje, sier Goodhue.