Martin Ewi forklarte seg til FNs sikkerhetsråd om terrorgruppas økende styrke i Afrika tirsdag. Han sier at minst 20 land i Afrika nå rammes direkte av IS-aktivitet, mens gruppa bruker mer enn 20 andre land til logistikk, pengeinnsamling og annet.

– Det er nå regionale knutepunkter som er blitt korridorer for ustabilitet i Afrika, sier Ewi, som er tilknyttet Institute for security studies i sørafrikanske Pretoria og tidligere ledet AUs antiterrorprogram.

Han sier at grenseområdene til Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun er det største området gruppa er aktive i, mens flere områder i Sahel nå er blitt lovløse.

Gruppene som er aktive i de forskjellige regionen opererer uavhengig, men er alle sammen tilknyttet IS.