Libya vil opprette utenlandskontorer for oljepenger