Tidligere fredsprisvinnere ber om løslatelse av Liu