– Trusselen fra asteroider større enn tidligere antatt