Kan gjeninnføre homo-forbud i det amerikanske forsvaret