May skal ha orientert ministre om at en brexit-avtale nærmer seg