Kommuner som har rask folkevekst har gjerne voksesmerter, fordi blant annet barnehager og skoler må bygges raskt. Disse kommunene får derfor et eget veksttilskudd for å lette veksten.

Regjeringen har besluttet å gi 10,6 millioner kroner ekstra til Trondheim kommune neste år.

- Regjeringen styrker vekstkommunenes mulighet til å yte gode tjenester, konstaterer Yngve Brox (H) og Elin Marie Andreassen (FrP).

At Trondheim kommune får mer enn 10 millioner neste år er mer enn kommunen har mottatt tidligere. I år fikk de 1,6 millioner.

- Dette er en betydelig økning fra tidligere. Det skyldes at regjeringen har økt potten for veksttilskudd og senket terskelen for å få tilskudd. Dette er penger som vil komme godt med, særlig siden Trondheim nå sliter med både rekordstor gjeld og har underskudd i driften, sier Brox og Andreassen.

I fjor viste det seg at Trondheim gikk ti millioner i minus selv om de mottok veksttilskudd. Dette fordi de også må betale for ordningen. Ordfører Rita Ottervik kalte da ordningen en bløff.

Det ikke bare i Trondheim som øker i antall innbyggere.

Også disse kommunene i Sør-Trøndelag kommer inn under ordningen med veksttilskudd neste år:

Skaun får 8,1 millioner kroner.

Malvik får 2,4 millioner kroner.

Frøya får 1,2 millioner kroner.