Antallet døde stiger etter flom og jordskred på Filippinene