400 drept siden observatører startet jobben i Syria