Danmarks dronning fryktet terror etter Paris-angrep