Britisk pensjonist dømt for antikvitetssmugling i Irak