Det er bare den vestligste delen av Ukraina det fortsatt er uklarhet om, sa Lavrov i et intervju med flere kringkastere i Moskva fredag.

For øvrig blir det bare «ett Ukraina, som er tvers gjennom russisk, som vil være en del av Russland, som vil snakke russisk, og som vil utdanne sine barn», sa han videre og fastslo at andre alternativer fins ikke.

Han understreket at Russland ikke ønsker å angripe Nato-landene, slik han mener det påstås i Vesten.

– Men hvis de vil skyve Natos grenser helt til vår grense, vet vi selvsagt hvordan vi skal hindre det i Ukraina, sa han videre.

Lavrov, som har vært utenriksminister siden 2004 og er ubetinget tilhenger av krigen i Ukraina, sier også at Russland er klar for forhandlinger med Ukraina, men bare på visse betingelser.

Han gjorde det klart at det ikke blir våpenhvile under mulige forhandlinger, at å snakke med president Volodymyr Zelenskyj ikke er noen vits, og at Ukraina må droppe fredsforslaget som Zelenskyj har lagt fram.

Zelenskyjs fredsforslag som han la fram høsten 2022, inkluderer tilbaketrekking av russiske styrker fra ukrainsk territorium, russisk støtte til gjenoppbygging og erstatning, og straffeforfølgelse av russiske krigsforbrytere.