Danmark stanser tvangsretur av afghanske asylsøkere