Vestlig etterretning i Syria for samtaler om ekstremister