Vi har bedt trønderske toppkandidater til Stortinget om å svare på Adresseavisens minivalgomat.

Nederst finner du alle de andre toppkandidatene.

Siden desember 2015 har hun vært en travel kulturminister. Toppkandidaten fra Klæbu er også visepresident i Verdens antidopingbyrå. Til høsten – før valget – fyller hun 40 år, men hun har en lang politisk karriere bak seg, blant annet i Trondheim bystyre, og på Stortinget siden 2001, først som fast vara, og fra 2009 på eget mandat.

Helleland svarer på valgomaten via e-post, og utdyper her noe av det hun mener:

Asylpolitikk:

- Innvandringsbølgen for noen år siden, viste behovet for å stramme til i innvandringspolitikken. Vi har innført en politikk som sørger for at de som virkelig trenger beskyttelse får raskere hjelp og bedre integrering, mens grunnløse asylsøkere ikke kan regne med opphold.

Testing i skolen:

- Det er viktig at skolene, kommunene og staten har kunnskap om kvaliteten og resultatene i skolen. Dette trengs for å gi den enkelte elev tilpasset og god undervisning, og for å sette inn ekstra innsats der det svikter. Jeg tror ikke det er behov for mange nye tester, men heller se på om det kan gjøres forbedringer i det vi har.

Helse og omsorg:

- Det offentlige skal ha hovedansvaret for å sikre et godt helsetilbud. Men en god helsetjeneste handler også om at pasientene har valgfrihet og at det er åpenhet for eksempel om resultater. Behandlingsapparatet må bygges opp rundt pasientens behov, og da må private, ideelle og offentlig jobbe sammen.

Ulv:

- Høyre står bak ulveforliket på Stortinget, vi vil ha mindre konflikt og vi er opptatt av at de som lever med ulven i sitt nærområde skal bli hørt. Vi skal ha en liten, men levedyktig ulvebestand. Derfor blir det mest riktige svaret her verken eller.

Kommunereform

- Nesten hundre kommuner slår seg sammen frivillig, det er bare unntaksvis at Stortinget bestemmer noe annet. Vi trenger gode og sterke kommuner som klarer alle de tøffe og vanskelige oppgavene en kommune må kunne håndtere, eksempelvis barnevern.

Sjekk flere toppkandidater:

Arbeiderpartiet: Trond Giske (Ap) svarte.

Fremskrittspartiet: Både Espen Teigen og Sivert Bjørnstad har avgitt sine svar.

Senterpartiet: Her kan du se hva Marit Arnstad (Sp) mener.

Kristelig Folkeparti: Geirmund Lykke her.

Venstre: Er du mer enig med Jon Gunnes (V)?

Sosialistisk Venstreparti: Eller kanskje Lars Haltbrekken (SV)?

Rødt: Ragna Vorkinnslien la seg helt til venstre på valgomaten ...

Miljøpartiet de Grønne: Gjertrud Berg tenker det er best å være i opposisjon.