Barn tjuvlånte bil og la ut på 1.000 km lang kjøretur