Bremset for rådyr, påkjørt bakfra

En bil er påkjørt bakfra ved pendelparkeringen rett sør for inngangen til Helltunnelen.