Fører målt til 142 km/t på Søvasskjølen

Etter laserkontroll i 80-sone på Søvasskjølvegen i Orkland, ble to råkjørere fratatt sertifikatet. I tillegg ble det utstedt ett forenkla forelegg.