Storfangst for UP på E6 ved Nossum i Levanger

Det ble utstedt 26 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 86 km/t i 70-sonen.