Avlyser fadderuke-arrangement på grunn av smittefare

Linjeforeningen ved NTNU for Engelsk, Lipton, avlyser arrangement med nye studenter etter mistanke om smitte.