Har fått på plass i-en i «biblotek»-skiltet

Steinskiltet har nå fått inn en ekstra «i».  Foto: Frosta bibliotek

Like før den offisielle åpningen av den nye sentrumsparken i Frosta, ble det oppdaget . en skrivefeil som bokstavelig talt var hugget i stein