Fløyet til St. Olav etter å ha fått traktor over seg

Nødetatene rykket onsdag ut til Aure etter en traktorvelt.